De aangekondigde huldiging van Hanzeruiters die succesvol waren op het Fries Kampioenschap, is zondag 25 februari niet doorgegaan. Zij krijgen nu een attentie voor hun prestaties op de algemene ledenvergadering die plaatsvindt op vrijdag 20 april, ’s avonds in de rijhal.  Schrijf de datum alvast in de agenda.