Lesindeling

Nogmaals willen wij  de lessers erop wijzen dat na de les de mest uit de bak verwijderd moet worden. Er wordt momenteel nog te veel haar, poep enz. aangetroffen bij aanvang van de lessen.
Het moet niet zo zijn dat de combinaties van de laatste les dit altijd moeten doen.
Ook moet de poep op de parkeerplaats opgeruimd worden en de plaats voor het opzadelen aangeveegd.

Het is niet toegestaan de trailer op het terrein uit te mesten.

Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. Verder is het voor de instructie fijn als ze tussendoor een bakje thee/koffie/fris krijgen van een van jullie. Ook de begeleidende ouders  kunnen bovengenoemde taken op zich nemen. Spreek onderling af wie van jullie wat gaat doen dan zijn het niet elke keer dezelfde personen die hier voor opdraaien.

Alvast  bedankt!

Carla Hoeke