Lidmaatschap

Paardensportvereniging De Hanzeruiters kent drie verschillende lidmaatschappen.

Type 1: Standaardlidmaatschap

 • Vrij gebruik maken van binnen- en buitenbak en longeercirkel wanneer deze vrij zijn.
 • Deelname aan de clublessen (meerprijs).
 • Deelname aan alle activiteiten (bv barbecue na het Heamiel e.d.). Vaak wordt wel een kleine vergoeding gevraagd.
 • Drie keer per jaar het Hanzenieuws.
 • Twee keer per jaar verplicht een dagdeel vrijwilligerswerk verrichten
  of gebruikmaken van de afkoopregeling van € 100,-. Facturen worden verstuurd in januari / februari
 • Stemrecht op de ledenvergaderingen.
 • Wedstrijdrijden bij KNHS. (Meerprijs, kosten zijn te vinden op de site van de KNHS)
 • Lesperioden lopen van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot 1 april. Daarbij geldt: opgeven = betalen voor de gehele lesperiode. Een proefles is mogelijk in overleg met het bestuur.
 • Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via de site zie wijzigingsformulier leden. Afmelden vóór 15 november.
  Ook andere wijzigingen kun je hierop doorgeven zoals: ander adres / telefoon of ander paard waarop je rijdt.

Type 2: Vriendenlid

 • Geen gebruik van binnen-, buitenbak en andere faciliteiten.
 • Driemaal per jaar het Hanzenieuws.
 • Deelname aan alle activiteiten, wel vaak tegen een kleine vergoeding (b.v. barbecue na afloop van het Heamielconcours).
 • Stemrecht op de ledenvergaderingen.

Type 3: Donateur

 • Je steunt de Hanzeruiters met een vrijwillige bijdrage.

Afmelden

Wil je het lidmaatschap beëindigen dan moet je dat doen vóór 15 november. Het lidmaatschap loopt van
1 januari  t/m 31 december. Ook ben je je afdracht aan de KNHS verschuldigd als je je te laat afmeldt. Afmelden kan alleen via het wijzigingsformulier.

Kostenoverzicht lidmaatschap psv De Hanzeruiters

Wedstrijdrijders moeten het lidmaatschap van de KNHS vóór 15 november afmelden, anders worden er kosten in rekening gebracht. Facturen worden verstuurd in januari en februari. Lesperioden lopen van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot 1 april. Daarbij geldt: opgeven = betalen voor de gehele lesperiode. Een proefles is mogelijk in overleg met het bestuur. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd.

Hieronder een overzicht van de kosten van het lidmaatschap van psv De Hanzeruiters. Leden die ook willen deelnemen aan officiële KNHS-wedstrijden, moeten daarvoor onder meer een startpas aanvragen bij de KNHS. De tarieven vind je hier. De KNHS brengt deze kosten rechtstreeks in rekening bij de leden.

Voor deelname aan door Paardensportvereniging De Hanzeruiters georganiseerde wedstrijden en activiteiten kan inschrijfgeld worden gevraagd dat vooraf dient te worden betaald. Bij ingebrekestelling worden incassokosten in rekening gebracht.

Deze reglementen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering in 2021. (wijzigingen- en zetfouten voorbehouden)

Paarden en pony’s (per kalenderjaar) Bedrag
Contributie Standaard lidmaatschap
(Excl. KNHS kosten/afdracht)
€ 110,-
Contributie Vriendenlid € 25,-
Les wekelijks, springen/dressuur (excl. Contributie) € 364,-
Les tweewekelijks, springen/dressuur (excl. Contributie) € 182,-
Les tweewekelijks bixie/allround (excl. Contributie) € 134,-
Losse les lid € 10,-
Kringafdracht per startpas €  8,-