Hanzenieuws

De redactie van het Hanzenieuws bestaat uit:

  • Marleen van Eijk
  • Lobke Walinga
  • Tonia Reijers
  • Anita de Boer
  • Sietske Noordmans

Het Hanzenieuws verschijnt 3x per jaar. We hebben een voorjaarseditie, Heamieleditie en najaarseditie. Tijdens de vergaderingen bespreken we wat de inhoud wordt van de editie.  We hebben een aantal vaste rubrieken en een aantal rouleerde rubrieken. Het is mede afhankelijk van het nieuws van de laatste tijd. Uiteindelijk verzamelen we de stukken en  zorgen we samen met de bijdrage van de leden voor een concept van het clubblad “Het Hanzenieuws”.  De lay-out, opmaak en uitwerking van het concept wordt verzorgd door Uultsje Talsma. Het nieuwste Hanzenieuws ligt voor je klaar in de kantine.