Terreincommissie

Het onderhoud van het terrein en de rijhal wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Herman Posthumus.
Contactpersoon: Herman Posthumus, Wibrandusstraat 3, 8701AC Bolsward, 0515-576161.

Met Maurits Jonker, Sjoerd Andela en Johannes Walinga.

Dit powerteam zorgt ervoor dat de banen en terreinen er altijd super strak bij liggen!