Accommodatie

De Hanzeruiters beschikt over een eigen rijhal met een buitenbak op Laerd en Saerd in Bolsward. De hal bestaat uit een binnenbak van 60 bij 20 meter, een gezellige kantine en voldoende ruimte voor het opzadelen. De kantine is altijd open zodat ouders of begeleiders warm kunnen zitten en een kop koffie, thee of chocolademelk uit de automaat kunnen gebruiken. Tijdens evenementen en wedstrijden is de kantine bemand en is het assortiment aanzienlijk uitgebreider.

Buiten is een ruim parkeerterrein en een grote buitenbak die zowel wordt gebruikt voor dressuur als het springen. In de zomer zijn hier lessen en staat er vaak een parcours opgebouwd waar leden zelfstandig kunnen trainen. Tevens huurt de vereniging enkele weilanden waar jaarlijks het Heamielconcours in het laatste weekend van juni wordt gehouden. In de zomermaanden kunnen leden die zelf niet over een weiland beschikken, weidegang huren bij de vereniging.

Adres rijhal
Laad en Zaad 5,
8701 PC, Bolsward

Adres vereniging
Secretariaat psv De Hanzeruiters
p/a mw. H. Breeuwsma
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
e-mail: secretariaat@dehanzeruiters.nl