Contact

Het adres van de rijhal (niet het postadres)
Laad en Zaad 5
8701 PC Bolsward
Postadres
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06-13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl

De rijhal is uitstekend bereikbaar vanaf de A7. Komend vanaf Sneek neem afslag Bolsward Oost (afslag 18), ga linksaf onder het viaduct door en daarna de tweede afslag links. Komend vanaf Kop Afsluitdijk, neem afslag Bolsward Oost, rechts en daarna meteen links.

Contactgegevens

Voorzitter
Maurits Jonker
Oldeclooster 4
8741 KC Hartwerd
0515-579891
Vice-voorzitter
Sjoerd Andela
De Swan 13
8702 CL Bolsward
Tel: 0515-573326
Secretaris
Hennie Breeuwsma
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06-13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl
Penningmeester
Jorine Jonker
06-52130753
penningmeester-hanzeruiters@outlook.com
Ledenadministratie
Johannes Walinga
Snekerstraat 34
8701XE Bolsward
0515-577238
ledenhanzeruiters@outlook.com
Algemeen bestuurslid
Watze de Vries
De Terpen 1
8651 NG IJlst
0515-532722
Algemeen bestuurslid
Yneke van Dillen
Sparrenburg 9
8702 AH Bolsward
0627-285452
Algemeen bestuurslid
Leonie van Twisk
Nijlânsdyk 1
8842 WC Lytsewierrum
06-30925866
Activiteitencommissie
Hilda Vlas
Hilde Mensen
Gerda Muiser
Dorine Lycklama à Nijeholt
e-mail: ac@dehanzeruiters.nl
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours p
aarden
Hildou Bootsma
heamiel.paarden@outlook.com
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours pony’s
Femke Nauta
heamiel.ponys1@outlook.com
Wedstrijdsecretariaat
Paarden – eigen leden
Suzan Witteveen
Nieuwmarkt 49
7801 KK Bolsward
Tel: 0649-359437
info@witteveen-paarden.nl
Wedstrijdsecretariaat
Pony’s
– eigen leden
Gerbrich Talsma
Leemweg 14
8395 TK Steggerda
Tel: 0612-209383
hanzeruiters.ponys@outlook.comhanzeruiters.paarden@outlook.com
Terreincommissie
Herman Posthumus
Wibrandusstraat 3
8701 AC Bolsward
Tel: 0515-576161
Webmaster
webmaster@dehanzeruiters.nl