Contact

Het adres van de rijhal (niet het postadres)
Laad en Zaad 5
8701 PC Bolsward
Postadres
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06-13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl

De rijhal is bereikbaar vanaf de A7.
Komend vanaf Sneek neem afslag Bolsward Oost (afslag 18), ga linksaf onder het viaduct door en daarna de tweede afslag links.
Komend vanaf Kop Afsluitdijk, neem afslag Bolsward Oost, rechts en daarna meteen links.

Contactgegevens

Voorzitter
Vacature
Vice-voorzitter
Secretaris
Hennie Breeuwsma
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06-13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl
Penningmeester
Jorine Jonker
06-52130753
penningmeester-hanzeruiters@outlook.com
Ledenadministratie
Johannes Walinga
Snekerstraat 34
8701XE Bolsward
0515-577238
ledenhanzeruiters@outlook.com
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Yneke van Dillen
Sparrenburg 9
8702 AH Bolsward
0627-285452
Algemeen bestuurslid
Leonie van Twisk
Nijlânsdyk 1
8842 WC Lytsewierrum
06-30925866
Activiteitencommissie
Hilda Vlas
Boudianne Terluin
Gerda Muiser
Dorine Lycklama à Nijeholt
e-mail: hanzeruitersac@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours p
aarden
Hildou Bootsma
heamiel.paarden@outlook.com
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours pony’s
Femke Nauta
heamiel.ponys1@outlook.com
Terreincommissie
Herman Posthumus
Tel: 0515-576161
Webmaster
webmaster@dehanzeruiters.nl